0976273818

Nhiệt kế hồng ngoại đo trán Dikang HG01